Szczecinecki (Pow.), Szczecinek (Gm.), Grąbczyn

Przedmiotem sprzedaży są działki rolne o łącznej powierzchni 19,4265 ha. Wykaz działek oraz struktura użytków widoczna na załączonym wypisie. Możliwa sprzedaż w częściach. Zapraszamy do kontaktu!