Dzierżawa nieruchomości 75,75 ha

Dzierżawa nieruchomości 75,75 ha

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły i dokładny opis do pobrania poniżej.

INFORMACJA
o wystosowaniu zaproszenia do składania ofert
na dzierżawę nieruchomości

Działając jako zarząd TOPLAND THREE Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
KRS0000602202 / NIP 7811922116
zapraszam do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej
niezabudowanej:
obręb Toporów, gmina Łagów, pow. świebodziński
działka nr 193 , nr KW ZG1S/00055060/7 o powierzchni 0,6033 ha
R: V 0,3704ha, VI 0,23297ha;
działka nr 9 , nr KW ZG1S/00055092/0 o powierzchni 65,51 ha
R: IIIb 0,3ha, V 8,66ha, VI 0,68ha;
i działka nr 343, nr KW ZG1S/00055092/0 o powierzchni 9,64 ha
R: III b 0,5ha, IVa 3,31ha, IVb 16,19ha, V 35,11 ha, VI 10,35 ha
łącznie: 75,7533 ha

    Oferta powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać w szczególności:
1. Dokładne oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres,
adres kontaktowy email oraz nr telefonu),
2. Przedmiot oferty,
3. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy w kwocie netto za całą
nieruchomość,
4. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na poddanie się egzekucji w trybie art.
777§1 pkt.4 KPC obejmującej wydanie nieruchomości po zakończeniu dzierżawy,
5. Czytelny podpis oferenta osoby upoważnionej przez oferenta

Oferty należy składać na adres mailowy: biuro@goremproperty.pl
w terminie do 15.03.2023

Złożone oferty rozpoznawane będą pod kątem:
wysokości zaoferowanej kwoty,
czasu trwania dzierżawy
terminu płatności czynszu dzierżawnego.

Preferowane będą oferty opiewające na 5 letni okres trwania dzierżawy z opcją
przedpłaty czynszu dzierżawnego.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod
adresem: biuro@goremproperty.pl
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wystosowanie zaproszenia do
składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami lub wyślij wiadomość poprzez formularz: